Prezentacija a pśeglědka mody

Pó napinajucych tyźenjach wót pśedłogi ku gótowemu outfitoju su se w juliju prědne outfity a accesseoires w ramiku showroom mile teje fashion week Barliń prezentěrowali.

Woglědajśo sebje prědnu wustajeńcu projekta serbski modern w měsćańskej bibliotece Gubina wót 30.08.2010.