casnikarski kontakt

Lube zastupniki medijow,  

wjaselimy se, až rozpšawjaśo wó nas a comy Was pśi tom pó našych móžnosćach pódpěrowaś.

Pšosym wobrośćo se z Wašymi pšašanjami a žycenjami wó    

interwiew na:


Jana Eitner
Tel.: (0355) 43 124 43
Fax: (0355) 43 124 50
email: j.eitner@pool-production.de