serbski modern

Kótaru rolu grajo serbska kultura w modernem casu? Kak mógu se tradicije dalej wuwijaś? A kak mógu se tradicionelne elementy modernje interpretěrowaś a k atraktiwnym modiskim produktam pśeźěłaś? Toś tym pšašanjam se staja projekt serbski modern. Cel jo rozestajanje ze serbskeju kulturu a jeje dalejwuwijanje, wužywanje a pócesćenje regionalnych potencialow a wugótowanje modernych tekstilijow.

serbski modern jo projekt, w kótaremž se młode kreatiwne AMD Akademije moda & design ze serbskeju kulturu rozestajaju a toś tu w swójich pśedłogach za modernu lěśojsku kolekciju dalej wuwijaju.

wustajeńce

Woglědajśo sebje prědnu wustajeńcu projekta serbski modern w měsćańskej bibliotece Gubina wót 30.08.2010.

Serbski modern na Schadowance dnja 27.11.2010 w 19.00 góź. w Dolnoserbskem gymnaziumje Chóśebuz. Informacije pód www.nsg-cottbus.de